Wda    Błędno - Tleń 24km (6-8h)

        Jest to wydłużona trasa opisana powyżej, od Starej Rzeki nurt słabnie i powoli zaczynają się wypłycone rozlewiska. Zakończenie spływu na ogólnodostępnej przystani w Tleniu z miejscem na ognisko (niestety zazwyczaj zajętym) tuż obok Hotelu/Restauracji Przystanek Tleń

Ilość kilometrów w celach transportowych - 250km