Sezon już dawno zakończony ale nie od dziś wiadomo, że bardzo chętnie współpracuję ze Szkołą Specjalna Przysposabiającą do Pracy w Kwidzynie, więc i tym razem jak nadarzyła się okazja bez zastanowienia zgodzłem się po raz kolejny tym razem zaangażowałem się w realizację projektu „Radość tworzenia – Ogród Wyspiańskiego”. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia, wspieranymi przez Fundację „M.A.P.A. Obywatelska”, są: Katarzyna Widz, Anna Kaczmarek-Okońska, Róża Kubiak i Beata Ponczek. W wykonanie projektu zaangażowali się uczniowie dwóch kwidzyńskich placówek:  II-go Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego i naszej szkoły -  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Celem projektu jest m.in. stworzenie możliwości zawiązania relacji między młodzieżą II LO i młodzieżą z niepełnosprawnościami, ukazanie podmiotowości młodzieży niepełnosprawnej oraz przeciwdziałanie spychaniu tej grupy osób do sfery wykluczenia i „niewidzialności”. Licealiści-maturzyści mają okazję zobaczyć „od środka” pracę w szkole specjalnej, co pomoże im w wyborze kierunku studiów i przyszłej drogi zawodowej. Projekt jest szansą na zaoferowanie umiejętności, wyeksponowanie zdolności uczniów mieszkańcom Kwidzyna oraz ma dawać radość i satysfakcję ze wspólnej pracy i jej owoców samym uczestnikom.

Uczniowie spotykają się na warsztatach w pracowni ceramicznej szkoły specjalnej i wraz z nauczycielami – Anną Kaczmarek-Okońską i Katarzyną Widz – wykonują z gliny kwiaty zainspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Ceramiczne, kolorowe kwiaty zostaną następnie umieszczone na metalowych elementach tworząc kompozycję „Ogrodu Wyspiańskiego”, która stanie na terenie II-go Liceum przy ulicy Słonecznej. W projekt zaangażowana jest także Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, w której periodyku zostanie umieszczony artykuł, Kwidzyńskie Centrum Kultury, gdzie powstanie wystawa zdjęć wykonana przez pana Bartosza Bakun ze Stowarzyszenia Eko – Inicjatywa. Materialnym efektem działań będzie artystyczny ogród ceramiczny wtopiony w naturalną przestrzeń – trawa, drzewa, krzewy.

Cieszy mnie, kiedy obserwuję wspólną pracę dwóch grup młodzieży. Podczas tworzenia wyraźnie widać nie tylko radość oraz zaangażowanie, ale i naturalną otwartość na drugiego człowieka - mówi prowadząca pracownię ceramiki Anna Kaczmarek-Okońska.

Myślę, że w panującej obecnie sytuacji epidemicznej realizację naszego pomysłu  wspólnych warsztatów można rozpatrywać w kategorii cudu. Cudu, który w tak trudnej sytuacji nie mógłby się wydarzyć, gdyby nie ogromna odpowiedzialność, nieograniczone pokłady dobrej woli i przekonanie o wartości projektu wszystkich jego uczestników – dyrekcji obu szkół, nauczycieli, rodziców i, przede wszystkim, uczniów – mówi Beata Ponczek.

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

loga


 

<-