Wodowskaz Brody Pomorskie
Niepokojące poziomy wody to

  •  poniżej 140cm bardzo niski stan, dużo przeszkód
  •  powyżej 230cm wysoka woda i bardzo szybki nurt

Bazylika Katedralna w Pelplinie

Zamek w Gniewie